• Tolkning i aura och färger

  Nu kan du boka min nya bok (utgiven 181030) Tolkning i aura och färger.

  Från baksidan av boken:
  Denna bok är främst skriven för dig som bokat en auratolknnig med författaren. Men faktum är att oavsett är det en av de bästa böckerna du kan läsa i ämnet.

  Du finner grunden om chakras, alla 10, alltså även de tre andliga, auran samt färgerna förklarade i varje chakra, även i kombination. Samt färgerna förklarade i auran i de olika fälten.

  Du har mallar längst bak för dig som själv vill måla en aura, sedan kan du tlka från texterna i bilen som beskriver varje färg för varje chakra och i fälten. 
  Du kan även läsa om djur och aura samt energitrådar. 
  Du kan även använda boken till Yiang symbolkort.

  Endast bok: 160:- + frakt 55:-= 215:-
  Swish 073 063 1657

 • Yiang Symbolkort

  yiangboklek.jpgYiang symbolkort är 79 kort med färg och ord.

  Varje lek består av kort i färg och färgkombinationer av röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila, magenta, turkos, rosa, svart och vit. Varje färg har en kombination med de andra. Som på bilden, röd och orange.

  Du kan använda korten till att tolka den energi som du är i nu. Genom att dra ett kort kan du få mer insikter om var du är i livet. Färgen är för att aktivera din högra hjärnhalva och ordet din vänstra hjärnhalva, det för att du ska få kontakt med ditt högre jag.

  Du kan även läsa text ur boken "Yiang" som har en sida för varje kort. 

  Du kan lägga så kallade stjärnor, bland annat chakrastjärna för att utläsa ditt energi mönster och i det skapa möjligheten att ändra, förbättra dina energier.

  I boken "Yiang" finns till varje kort reflektioner, frågor som hör samman med kortets energi. De frågorna är till för att finna mera insikter. Du kan även använda dem samman med andra, i ett "spel" där ni lär känna varandra närmare genom att dra ett kort, läsa valfri fråga, svara på den och på det sättet dela med dig av dig själv. Förhoppningsvis även få support av dina medspelare.

  De lekar som finns att beställa har orden på engelska men är lätta ord:
  Power= Kraft
  Impulse= Impuls
  Will= Vilja (gul)
  Harmony= Harmoni
  Attitude= Attityd
  Insight = Insikt
  Illusion= Illusion
  Experience= Erfarenhet
  Shift= Förändring
  Unlimited= Oändlig
  Stillness= Stillhet
  Bliss= Bliss (vit)


  Pris per lek: 190:- + frakt 55:-
  Pris per lek med Yiangbok: 290:- + frakt 55:-
  Swish 073 063 1657


  I voken Yiang finner du en sida till varje färg eller färgkombination. 
  Du finner även vägledning ifrån kortets färger och ord.
  Det finns frågor till varje kort som är skapade ifrån dess färg och ord. De frågorna är för att ge dig själv vägledning, varför är du i den energi som kortet visar, hur kan du själv skapa vägledning? Varje fråga är baserad på färgernas egenskaper.
  Dra ett Yiangkort och få vägledning ifrån de energier som du befinner dig i.

  Yiang är 79 kort som baseras på fägerna; röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila, magenta, turkos, rosa, svart, vit samt grå. Endera som endast en färg eller i kombination med en av de andra färgerna. Varje färg har dessutom ett namn som beskriver färgens energi.


  A5 88 sidor
  ISBN 9789177737087
  Pris: 110:- + frakt 50:- = 160:-
  Swish 0730631657

 • De 10 vibrationerna

  Det finns 10 vibrationer som påverkar dig hela tiden, medvetet eller omedvetet. Istället för ordet vibrationer kan du sätta energier eller färger.

  Funderar du över vilka färger som finns i dina aura? I dina chakras? I dina energifält? Visste du att färger även kan berätta förutom om din andlighet även om din hälsa, ditt arbete, din ekonomin och ditt kärleksliv?

  Yiang är 79 symbolkort som du kan använda för att tolka dina vibrationer. Men du behöver inte ens ha kortleken i din hand. Du kan välja kort online på yiangsymbol.com eller lyssna till dig själv. Kanske använda kristaller i färgerna röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila, magenta, turkos, rosa eller kanske en vit eller svart sten, ja, till och med en gråsten.

  I denna bok finner du tolkningar till ovanstående vibrationer (färger). Du kan läsa ut grundbetydelsen, för dina chakras, energifält och frågor. Men du har också beskrivningen av korten och reflektioner som guidar dig till att utveckla mer av dig själv.

  Förutom tolkningarna till korten så kan du läsa om chakras, aura och färger och skapa färgmagi i ditt liv. Kanske du av synkronicitet bara ska slå upp en sida för att få vägledning?


  Boken är i A5 format. 368 sidor.